Hoa đẹp| Shop hoa tươi | Phú Mỹ Flower

Hoa đẹp| Shop hoa tươi | Phú Mỹ Flower

Sản Phẩm Nổi Bật

Hoa bình 01

Giá: 1.500.000 đ

binh_hoa_sinh_nhat7812_300x300.jpg -26%

Hộp hoa 03

Giá: 1.100.000 đ 1.390.000 đ

Hoa bó 01

Giá: 500.000 đ

Lan hồ điệp 01

Giá: 4.000.000 đ

Hoa chia buồn 05

Giá: 1.500.000 đ

Hoa khai trương 02

Giá: 890.000 đ

ke-chuc-mung-450336_300x300.jpg -18%

Hoa khai trương 03

Giá: 1.350.000 đ 1.590.000 đ

Hoa khai trương 04

Giá: 1.250.000 đ

Hoa khai trương 05

Giá: 1.200.000 đ

Hoa khai trương 06

Giá: 1.350.000 đ

Hoa khai trương 07

Giá: 1.680.000 đ

Hoa khai trương 08

Giá: 1.100.000 đ

Hoa khai trương 09

Giá: 850.000 đ

kt064-32816730_300x300.jpg -27%

Hoa khai trương 10

Giá: 1.250.000 đ 1.590.000 đ

hoa_khai-truong-26811_300x300.jpg -16%

Hoa khai trương 11

Giá: 2.500.000 đ 2.900.000 đ

Hoa tình yêu 02

Giá: 1.300.000 đ

Hoa tình yêu 03

Giá: 8.500.000 đ

Hoa bó 02

Giá: 500.000 đ

banmai7587_300x300.jpg -11%

Hoa sinh nhật - Ban mai

Giá: 450.000 đ 500.000 đ

Hoa thiết kế

Hoa bình 01

Giá: 1.500.000 đ

Hộp hoa 03 -26%

Hộp hoa 03

Giá: 1.100.000 đ 1.390.000 đ

Hoa bó 01

Giá: 500.000 đ

Hoa bó 02

Giá: 500.000 đ

Hộp hoa 02

Giá: 680.000 đ

Hoa bó 03

Giá: 450.000 đ

Hoa bó 04

Giá: 500.000 đ

Hoa bó 05

Giá: 400.000 đ

Hoa bó 06

Giá: 450.000 đ

Hoa bó 07

Giá: 200.000 đ

Hoa tulip

Hoa tulip 01 -15%

Hoa tulip 01

Giá: 1.650.000 đ 1.900.000 đ

Hoa tulip 02

Giá: 950.000 đ

Hoa tulip 03

Giá: 2.500.000 đ

Hoa tulip 04 -10%

Hoa tulip 04

Giá: 1.450.000 đ 1.600.000 đ

Hoa tulip 05 -18%

Hoa tulip 05

Giá: 1.350.000 đ 1.590.000 đ

Hoa tulip 06

Giá: 890.000 đ

Tulip cành

Giá: 50.000 đ

Hoa tulip cành 01

Giá: 49.000 đ

Hoa tulip cành 02

Giá: 49.000 đ

Hoa chủ đề

Hoa chia buồn 05

Giá: 1.500.000 đ

Hoa khai trương 02

Giá: 890.000 đ

Hoa khai trương 03 -18%

Hoa khai trương 03

Giá: 1.350.000 đ 1.590.000 đ

Hoa khai trương 04

Giá: 1.250.000 đ

Hoa khai trương 05

Giá: 1.200.000 đ

Hoa khai trương 06

Giá: 1.350.000 đ

Hoa khai trương 07

Giá: 1.680.000 đ

Hoa khai trương 08

Giá: 1.100.000 đ

Hoa khai trương 09

Giá: 850.000 đ

Lan hồ điệp

Lan hồ điệp 01

Giá: 4.000.000 đ

Lan hồ điệp 02

Giá: 4.000.000 đ

Lan hồ điệp 03

Giá: 2.500.000 đ

Lan hồ điệp 04

Giá: 350.000 đ

Lan hồ điệp 05

Giá: 2.200.000 đ

Lan hồ điệp 06

Giá: 25.000.000 đ 2.890.000 đ

Lan hồ điệp 07

Giá: 30.000.000 đ

Lan hồ điệp 08

Giá: 550.000 đ

Lan hồ điệp 09

Giá: 4.500.000 đ

Lan hồ điệp 10

Giá: 1.400.000 đ

Hoa nhập khẩu

Hoa vip 01

Giá: 5.000.000 đ

Hoa vip 02

Giá: 4.000.000 đ

Hoa_để_bàn 04

Giá: 1.500.000 đ

Hoa đại sảnh 02

Giá: 1.000.000 đ

Hoa đại sảnh 03

Giá: 1.000.000 đ

Hoa đại sảnh 04

Giá: 1.500.000 đ

Hoa đại sảnh 05

Giá: 1.500.000 đ

Hoa đại sảnh 06

Giá: 2.000.000 đ

Hoa đại sảnh 07

Giá: 3.900.000 đ

Hoa đại sảnh 08

Giá: 3.000.000 đ

Hoa sự kiện & events

Cổng hoa 01

Giá: Liên hệ

Cổng Hoa 02

Giá: Liên hệ

Xe hoa 01

Giá: 990.000 đ

Xe hoa 02 -9%

Xe hoa 02

Giá: 1.750.000 đ 1.900.000 đ

Xe hoa 03

Giá: 1.750.000 đ

Xe hoa 04

Giá: 1.350.000 đ

Xe hoa 05

Giá: 1.550.000 đ

Xe hoa 06 -12%

Xe hoa 06

Giá: 2.500.000 đ 2.790.000 đ

Xe hoa 16

Giá: 2.900.000 đ

Xe hoa 08

Giá: 1.450.000 đ

Ban công tràn ngập sắc hè nhờ trang trí với hoa tươi

Những chậu hoa tươi, bằng cách này hay cách khác đều có thể mang đến niềm vui, sự tươi tắn cho ban công nhà bạn. .

phone